Skip to content

Llwyddiant i’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yng Ngwobrau GO!

Llwyddiant i’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yng Ngwobrau GO!

Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) a Llywodraeth Cymru wedi cael eu henwi’n enillwyr yng Ngwobrau Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) Cymru 2016/17.

Cynhaliwyd Gwobrau GO Cymru ar 6 Hydref 2016 a bu i’r tîm ennill categori ‘Gwobr Arloesedd neu Fenter GO y Flwyddyn - Llywodraeth Ganolog a’r GIG’. 

Roedd y cynnig yn canolbwyntio ar ddatblygu Canllawiau Cynnig ar y Cyd er mwyn helpu i ddatrys yr heriau sy’n wynebu BBaCh wrth geisio ennill contractau’r sector cyhoeddus. Treialwyd hyn yn llwyddiannus mewn deuddeg prosiect oedd wedi ymgorffori nifer o nodweddion consortiwm gyfeillgar i’r broses gaffael.

Dywedodd Sue Hurrell, Rheolwraig Prosiectau Arbennig, 

“Mae ennill y wobr hon yn gydnabyddiaeth dda am yr holl waith caled a’r ymdrech a roddwyd gan ein timau. Mae’r syniad gwreiddiol o ddatblygu Canllawiau Cynnig ar y Cyd yn mynd yn ôl bum mlynedd, ac ers hynny treialwyd y canllawiau mewn nifer o wahanol brosiectau cyn eu mireinio. Hyd yma rydym wedi gweld canlyniadau gwych, ond rydym yn dal ar y daith o ddysgu mwy a gwella’r cyngor a’r cymorth.” 

Gwobrau GO Cymru yw’r llinyn mesur ar gyfer mesur cynnydd yn y sector yma yng Nghymru sy’n werth £5 biliwn. Am fwy o wybodaeth ewch i Gwobrau GO Cymru (dolen allanol).