Skip to content

Adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau

Yn cwmpasu'r nwyddau a'r gwasanaethau sydd eu hangen i ddarparu adeiladau a seilwaith yr 21ain ganrif, gan gynnwys deunyddiau adeiladu, rheoli cyfleusterau, dodrefn ac ynni.

Yn y categori hwn

Cwmpas

Amrywiaeth gynhwysfawr o wasanaethau sy'n ymwneud ag adeiladu, rheoli cyfleusterau a chyfleustodau.

Meysydd caffael

Mae'r is-gategorïau ym maes adeiladu a rheoli cyfleusterau yn cynnwys:

  • offer a deunyddiau priffyrdd
  • crefftau adeiladu
  • deunyddiau adeiladu
  • offer adeiladu
  • rheoli cyfleusterau, gan gynnwys gwasanaethau rheoli cyfleusterau caled a meddal
  • gwasanaethau a deunyddiau glanhau a phorthorol
  • ynni

Fframweithiau byw

Rydym yn gweithio i roi mwy o fframweithiau ar waith. Mae ein gwaith arfaethedig presennol ar gael yma [link or signpost]. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw adborth neu gwestiynau am y gwaith.

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau adeiladu a rheoli cyfleusterau cysylltwch â: 0300 790 0170 neu NPSConstruction&FM@llyw.cymru