Skip to content

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol
YN YR ADRAN HON

Sefydliadau sy’n Gwsmeriaid / Aelodau

24/04/18
Mae’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wedi’i sefydlu er mwyn i’r sector cyhoeddus cyfan gydweithredu i gaffael nwyddau/gwasanaethau a brynir yn gyffredin dro ar ôl tro i Gymru.
 

Croesawu aelodau

24/04/18
Croeso i aelodaeth y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.
 

Y GCC

24/04/18
Mae’r GCC yn ffordd newydd o sicrhau cydweithredu ym maes caffael cyhoeddus yng Nghymru.
 

Caffael yng Nghymru

02/03/18
Mae'r maes caffael cyhoeddus yng Nghymru yn prysur ddatblygu mewn ymateb i'r angen i gydweithio, cyflawni effeithlonrwydd o ran prosesau a sicrhau allbynnau gwell pan fo arian yn brin.
 

Bwrdd y GCC

02/03/18
Mae'r Grŵp Cyflawni yn gyfrifol am oruchwylio materion gweithredol ac mae'n atebol i Fwrdd y GCC.
 

Grŵp Cyflawni'r GCC

06/07/16
Mae'r Grŵp Cyflawni yn gyfrifol am oruchwylio materion gweithredol ac mae'n atebol i Fwrdd y GCC.
 

Cyfarwyddwr  – Y GCC

19/11/13
Mae Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn gyfrifol am dîm o 40 o staff gan gynnwys timau o arbenigwyr categori a fydd yn sicrhau bargeinion uchel eu gwerth yn eu meysydd. Mae Cyfarwyddwr yr GCC yn atebol i Fwrdd yr GCC. Ar ôl recriwtio agored, penodwyd Sue Moffatt yn Gyfarwyddwr y Gwasan ...